Nový trend: Svoboda v pojídání! Stačí důvěřovat svému tělo: Jaké má výhody?

0
225
Cheerful afro american woman eating fresh vegetable salad at home.

Důvěřujte svému tělu! Vedle všech více či méně restriktivních diet se začíná objevovat nový trend – „potravinová svoboda“.

Svoboda v jídle je složitý pojem, který zahrnuje upuštění od omezujících diet a směřuje k dosažení dobrého zdraví. Nestresujete se, ale tělu dáte to, co potřebuje, co od vás ptá.

Je čas přehodnotit své stravování
Tento revoluční koncept v oblasti zdraví a wellness zpochybňuje společenské normy stravování a hubený ideál krásy. Prosazují ho více dietologové a certifikovaní odborníci na výživu, jako například Shana Spence (@thenutritiontea). V rámci svých rad se snaží předefinovat, co skutečně znamená zdraví a vysvětlit, že rozhodně jím nejsou nedosažitelné standardy aktuálního ideálu krásy ani potravinářského průmyslu.

Další odbornicí, která upozorňuje na potřebu přehodnotit stravování je Dr. Kera Nyemb-Diop (@black.nutritionist), která klade důraz na respekt vůči tělu, pojídání bez pocitu viny a nasměrování se na lokální potravinové dědictví. To je totiž podle ní nedílná součást zdravého životního stylu.

Co zahrnuje definice potravinové svobody?
osvobození se od průmyslové výroby potravin,
přístup k posílení potravinové soběstačnosti,
porozumění historickým kulturním potravinám a jejich vlivu na lidské zdraví,
duchovní cesta k překonání „závislosti na jídle“,
osvobození od programů na hubnutí.
Jak vznikla „potravinová svoboda“?
Svoboda jídla pracuje se dvěma filozofiemi – intuitivním jídlem a vědomým (pozorným, všímavým) jídlem. Obě posilují sebedůvěru při výběru potravin a odmítají zbytečná omezení, často se používají k podpoře zotavení se z poruch příjmu potravy. Změna postoje ke stravování vyrostla z potřeby nefarmaceutických léčebných postupů, které zdůrazňují změny chování, jako je pozitivní obraz těla a zdravé stravovací postoje.

Diety zvyšují riziko poruch příjmu potravy
Studie z roku 2017 prokázala, že dieta, doprovázená nespokojeností s tělem a snahou o hubnutí zvyšuje riziko vzniku mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání a podobně. Dietní průmysl propaguje „štíhlý ideál“ s nezdravým chováním, což může vést k narušení stravovacích návyků, které přispívají k rozvoji poruch příjmu potravy. Existují důkazy, že dieta nepomáhá ani těm, kteří se snaží dlouhodobě zhubnout.

Naopak, potravinová svoboda založená na všímavosti může řešit stravovací problémy včetně emocionálního jídla a poruchy přejídání. Pomáhá vyhnout se jedení v reakci na vnější podněty, pokud nejste fyzicky hladoví. Navíc intuitivní stravování souvisí se zlepšenou psychickou pohodou i fyzickým zdravím.

Svoboda jídla, intuitivní pojídání a všímavé pojídání: Jaký je rozdíl?
I když se tyto pojmy mohou jevit jako podobné či stejné, jsou mezi nimi menší rozdíly. Všímavé jedení má kořeny v buddhistické praxi všímavosti a života s vědomím a záměrem. Je to meditativní praxe, postavená na spojení mysli a těla, během jídla zapojuje všechny smysly. Všímavé pojídání je umění být pojídání plně duševně i tělesně přítomen.

I intuitivní stravování podporuje propojení mysli a těla, ale je výrazně zakořeněno v přístupu ke zdraví, který zahrnuje i hmotnost. Řídí se zásadami, k nimž patří respektování vlastního těla, ctění zdraví prostřednictvím šetrné výživy.

Svoboda jídla zatím není tak dobře definována. Obvykle představuje formy intuitivního nebo vědomého jídla a snaží se bojovat proti nejrůznějším omezením zvýšenou flexibilitou při jídle. Navzdory rozdílům mají všechny tři pojmy něco společného: jejich cílem je omezit zbytečné dietní zákazy, odstranit pocit viny, studu a negativních emocí a zlepšit vztah k jídlu.

Young and happy woman eating healthy salad sitting on the table with green fresh ingredients indoors

Snažíte se zdravě jíst, ale vždy něco do toho přijde nebo prostě selžete? Proč je strava jíst zdravě tak komplikovaná?

Podtrženo a sečteno
Svoboda jídla je přístup k výživě, který vyplývá z vnímání stavu těla i duše. Zahrnuje naladění se na vnitřní signály plnosti a hladu. Nepropaguje ztrátu hmotnosti jako výsledek, ale pomáhá tělu najít jeho „šťastnou váhu“, biologicky nastavenou hmotnost. Podporuje pozitivní vztahy k potravinám, klid při jídle, výběr potravin podle toho, co si vaše teplo „ptá“.

Zkuste to hned: Při příštím jídle odstraňte rušivé prvky, jako například televizor nebo telefon. Jídlo důkladně žvýkejte (alespoň 20krát), abyste zapojili své smysly a včas pocítili sytost. Vychutnávejte si jeho vůni konzistenci, chuť.